Changzhou Sanjia Aluminum Alloy Box Factory
 

 Address:No.8,Xinchuang Rd,
     Luoyang Town,Wujin,Changzhou City
 Contacts:Allen Dai
 Mob:13685215699
 Tel:0519-88726707-802
 Fax:0519-88498560
 Website:http://www.kickaaa.com
 Email:sjcase aliyun.com、270887056 qq.com(Commonly used)
 P.C.:213101